Avís legal,


Les dades personals facilitades de forma voluntària en aquest web a l’emplenar el formulari de contacte quedaran incorporats de forma confidencial en una base de dades que conservarà Ricard Vilanova Garrigó (NIF 35075034B) d'acord amb les disposicions contingudes a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, reguladora del Tractament Automatitzat de Dades de Caràcter Personal, així com qualsevol altra disposició legal vigent en la matèria.

En qualsevol moment poden adreçar-se a nosaltres per consultar, actualitzar, rectificar o cancelar les mencionades dades, comunicant-ho per escrit a Ricard Vilanova - Av. Mas d’en Serra, 22-24, 3r 2a - 08812 Les Roquetes (Sant Pere de Ribes, Barcelona).

Així mateix, les dades facilitades poden ser utilitzades amb la finalitat d’informar-los dels nostres serveis, novetats i/o promocions.

Aquest web i el seu contingut han estat elaborats de conformitat amb l’establert en la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

Tornar