Avís legal

Les dades personals facilitades de forma voluntària en aquest web a l’emplenar el formulari de contacte quedaran incorporats de forma confidencial en una base de dades que conservarà Ricard Vilanova Garrigó (NIF 35075034B) d’acord amb les disposicions contingudes a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, reguladora del Tractament Automatitzat de Dades de Caràcter Personal, així com qualsevol altra disposició legal vigent en la matèria.

En qualsevol moment podeu consultar, actualitzar, rectificar o cancelar les mencionades dades, comunicant-ho per escrit a Ricard Vilanova, Av. Rocacrespa, 62, 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona). Així mateix, les dades facilitades poden ser utilitzades amb la finalitat d’informar-vos dels nostres serveis, novetats i/o promocions.

Aquest web i el seu contingut han estat elaborats de conformitat amb l'establert en la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

< Tornar