[< tornar]

- Graduat escolar:
Curs 1.969-70: Pàrvuls (Col·legi Samà - Escoles Pies de Vilanova i la Geltrú)
Curs 1.970-71: Iniciació (Col·legi Samà - Escoles Pies de Vilanova i la Geltrú)
Curs 1.971-72: 1r EGB (Col·legi Samà - Escoles Pies de Vilanova i la Geltrú)
Curs 1.972-73: 2n EGB (Col·legi Samà - Escoles Pies de Vilanova i la Geltrú)
Curs 1.973-74: 3r EGB (Col·legi Samà - Escoles Pies de Vilanova i la Geltrú)
Curs 1.974-75: 4t EGB (Col·legi Samà - Escoles Pies de Vilanova i la Geltrú)
Curs 1.975-76: 5è EGB (Col·legi Samà - Escoles Pies de Vilanova i la Geltrú)
Curs 1.976-77: 6è EGB (Col·legi Samà - Escoles Pies de Vilanova i la Geltrú)
Curs 1.977-78: 7è EGB (Col·legi Samà - Escoles Pies de Vilanova i la Geltrú)
Curs 1.978-79: 8è EGB (Col·legi Samà - Escoles Pies de Vilanova i la Geltrú)

- Batxillerat:
Curs 1.979-80: 1r BUP (IB Manuel de Cabanyes de Vilanova i la Geltrú)
Curs 1.980-81: 2n BUP (IB Manuel de Cabanyes de Vilanova i la Geltrú)
Curs 1.981-82: 3r BUP (IB Manuel de Cabanyes de Vilanova i la Geltrú)
Curs 1.982-83: 3r BUP (IB Manuel de Cabanyes de Vilanova i la Geltrú)

- COU:
Curs 1.983-84: COU (IB Manuel de Cabanyes de Vilanova i la Geltrú)
Curs 1.984-85: COU (3 assignatures) (IB Manuel de Cabanyes de Vilanova i la Geltrú)
Curs 1.985-86: COU (3 assignatures) (IB Manuel de Cabanyes de Vilanova i la Geltrú)

- Arts i Oficis (especialitat Disseny Gràfic):
Curs 1.984-85: 2n Arts i Oficis (Escola Municipal d'Art i Disseny de Vilanova i la Geltrú)
Curs 1.985-86: 3r Arts i Oficis (Escola Municipal d'Art i Disseny de Vilanova i la Geltrú)
Curs 1.986-87: 3r Arts i Oficis (Escola Municipal d'Art i Disseny de Vilanova i la Geltrú)
Curs 1.987-88: 4t Arts i Oficis (Escola Municipal d'Art i Disseny de Vilanova i la Geltrú)
Curs 1.988-89: 5è Arts i Oficis (Escola Municipal d'Art i Disseny de Vilanova i la Geltrú)

- Estudis de música:
Teoria-solfeig
Curs 1.973-74: 1r Teoria-solfeig (Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona)
Curs 1.974-75: 2n Teoria-solfeig (Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona)
Curs 1.975-76: 3r Teoria-solfeig (Conservatori Elemental de l'Escola Municipal de Música de Terrassa)
Curs 1.976-77: 4t Teoria-solfeig (Conservatori Elemental de l'Escola Municipal de Música de Terrassa)
Curs 1.978-79: 5è Teoria-solfeig (Conservatori Elemental de l'Escola Municipal de Música de Terrassa)
Piano
Curs 1.974-75: Preliminar Piano (Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona)
Curs 1.975-76: 1r Piano (Conservatori Elemental de l'Escola Municipal de Música de Terrassa)
Curs 1.976-77: 2n Piano (Conservatori Elemental de l'Escola Municipal de Música de Terrassa)
Curs 1.977-78: 3r Piano (Conservatori Elemental de l'Escola Municipal de Música de Terrassa)
Curs 1.978-79: 4t Piano (Conservatori Elemental Municipal de Música "Mestre Montserrat" de Vilanova i la Geltrú)
Curs 1.979-80: 5è Piano (Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona)
Curs 1.981-82: 6è Piano (Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona)
Conjunt coral
Curs 1.975-76: 1r Conjunt Coral (Conservatori Elemental de l'Escola Municipal de Música de Terrassa)
Curs 1.976-77: 2n Conjunt Coral (Conservatori Elemental de l'Escola Municipal de Música de Terrassa)
Guitarra
Curs 1.975-76: Preliminar Guitarrra (Conservatori Elemental de l'Escola Municipal de Música de Terrassa)
Curs 1.976-77: 1r Guitarrra (Conservatori Elemental de l'Escola Municipal de Música de Terrassa)
Harmonia
Curs 1.979-80: 1r Harmonia (Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona)
Curs 1.980-81: 2n Harmonia (Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona)
Altres
Curs 1.979-80: Història de la cultura (Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona)
Curs 1.979-80: Elements d'acústica (Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona)
Curs 1.980-81: 1r Acompanyament (Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona)
Trompeta
Curs 1.983-84: 1r Trompeta (Conservatori Elemental Municipal de Música "Mestre Montserrat" de Vilanova i la Geltrú)
Curs 1.984-85: 2n Trompeta (Conservatori Elemental Municipal de Música "Mestre Montserrat" de Vilanova i la Geltrú)
Curs 1.985-86: 3r Trompeta (Conservatori Elemental Municipal de Música "Mestre Montserrat" de Vilanova i la Geltrú)
Curs 1.986-87: 3r Trompeta (Conservatori Elemental Municipal de Música "Mestre Montserrat" de Vilanova i la Geltrú)
Curs 1.987-88: 4t Trompeta (Conservatori Superior de Música de Sabadell)
Curs 1.989-90: 5è Trompeta (Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona)

[< tornar]