1 Dades personals:
- Ricard Vilanova Garrigó
- DNI: demaneu-me'l si cal...
- Lloc de neixement: Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
- Data de neixement: 5 d’octubre de 1.965
- Estat civil: Casat
- Adreça: Avda. Rocacrespa, 62 - 08800 Vilanova i la Geltrú
- Telèfon: 93 815 27 35 - Mòbil: 639 86 41 08

2 Dades acadèmiques: [+ info]
- Graduat escolar: Col·legi Samà - Escoles Pies de Vilanova i la Geltrú
- Batxillerat: IB Manuel de Cabanyes de Vilanova i la Geltrú
- COU: IB Manuel de Cabanyes de Vilanova i la Geltrú
- Arts i Oficis (especialitat Disseny Gràfic): Escola Municipal d'Art i Disseny de Vilanova i la Geltrú
- Estudis de música: Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona, Conservatori Elemental de l'Escola Municipal de Música de Terrassa, Conservatori Elemental Municipal de Música "Mestre Montserrat" de Vilanova i la Geltrú, Conservatori Superior de Música de Sabadell i Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona.

3 Dades professionals:
- 05/88 - 06/92: Venta Catálogo, SA
- 06/92 - 12/93: Creàtica, SCP
- 02/94 - 03/03: Creàtica Haddoch Associats, SL
- 04/03 - 08/08: ADN Studio, Creatius Publicitaris, SL
- 09/08: Estudi Melic

4 Altres dades:
- Carnet de conduir A-2 i B-1
- Cotxe i moto propis
- Servei militar realitzat (01/86 - 01/87)