[ imatge gràfica espectacle teatral produit per toni albà - projecte realitzat a ©adn studio ]