Imatge corporativa

branding

El logotip és la pedra angular de la imatge corporativa de qualsevol empresa. La correcta aplicació i articulació d’aquesta normativa gràfica corporativa, serà la base de l’èxit o fracàs de l’acceptació de la marca (empresa o producte).

Passa sovint però, que l’ús inadequat de diferents paraules per una mateixa idea donen lloc a malentesos. Així doncs, primer de tot aclarim conceptes!

 

Marca, logotip i anagrama


Segons el diccionari marca és una “empremta, traç, tall o altre senyal fet en una cosa per distingir-la d’altres, reconèixer-la, denotar el seu origen, la seva qualitat, etc.” En una altra acepció també és un “distintiu extern d’un producte que en garanteix la procedència”.

En el nostre àmbit podem definir marca com el “conjunt d’elements gràfics (logotip, anagrama, etc.) que defineixen una empresa, institució o producte”.

Un dels elements gràfics que poden composar una marca és el logotip: es tracta d’un text, que pot ser en forma d’abreviatures, xifres, acrònims, etc. “construït” amb un tipus de lletra o més i en el que s’haurien d’incloure, en la mesura del possible, aspectes diferenciadors fent al·lusió a una activitat. En grec logos vol dir “paraula” i typos “cop, marca del cop, senyal, imatge o escriptura en forma d’empremta”.

L’altre element gràfic que pot composar una marca és l’anagrama: és una representació gràfica, simbòlica si es vol, en la qual no s’acostuma a fer ús de text (algunes vegades inicials) i que ajuda a identificar una empresa. L’atractiu visual d’aquests símbols o emblemes gràfics fa que el públic associï una imatge a un servei o marca que considera de prestigi. Tècnicament també conegut com isotip, icona o símbol. Hi ha qui, dintre d’isotip, hi diferencia monograma, anagrama, sigla, inicial, signatura, pictograma

El que entenem habitualment per logotip però, encara que tècnicament està mal expressat, normalment és la composició de logotip en la seva estricta definició i amb l’afegit d’anagrama associat a aquest logotip, que poden anar junts o per separat. Podríem entrar aquí, a matisar si imagotip, isotip, isologo… però en el fons, aquí el que és important és entendre la diferència entre marca i logotip. La marca pot canviar de logo o anagrama, però el logotip no pot canviar de marca. Per tant la marca està per sobre de la representació gràfica (dibuix, color, tipografia…) tot i que les bones marques, justament són les que han estat gairebé intactes des del seu naixement.

 

Imatge corporativa (branding)


La imatge de marca o imatge corporativa és la manera com es percep una companyia o producte. La creació d’una imatge corporativa és un exercici en la direcció de la percepció. La seva interpretació és una cosa subjectiva de cada persona. En altres paraules, es refereix a les associacions mentals que les persones puguin tenir d’una marca.

Per tant, en la imatge de marca entren en joc molts factors, no només la marca pròpiament dita, sinó tot el disseny i dentitat corporativa que acompanyen la marca, les accions publicitàries i de màrqueting, la qualitat del producte, servei o valor que representi, els seus possibles costos i una infinitat de factors que, interconnectats i de forma pràcticament inconscient, conformen una imatge mental en cada un de nosaltres sobre cada marca que coneixem.

 

Manual de normes d’imatge corporativa


Manual de normes d’imatge corporativa

(Imatge: logotip ZonoPool)

La identitat corporativa o identitat visual és la manifestació física de la marca. Una identitat gràfica ha de desenvolupar i implementar els següents codis d’identitat:

 • codi gràfic: elements gràfics i imatges
 • codi tipogràfic: famílies tipogràfiques, jerarquies, marges…
 • codi cromàtic: paleta de colors.

Aquests codis es recullen en un programa d’identitat gràfica (manual de normes d’imatge corporativa), que és l’instrument que garanteix una presència coherent i coordinada de la marca. Està format per una sèrie de regles que regulen l’aplicació de la marca a diferents materials, diferents mides i a situacions variades. Tot gran programa d’identitat gràfica es materialitza en un manual que documenta totes les seves aplicacions, de manera que qualsevol que entri en contacte amb l’organització i hagi d’aplicar algun element de la identitat gràfica, sàpiga com fer-ho.

En general, inclou la marca, normes gràfiques i un grup de línies mestres. Normalment s’hi estableixen de forma detallada com s’ha d’aplicar la identitat corporativa:

 • identificació de colors corporatius (colors Pantone, CMYK, RGB, hexadecimal…),
 • tipografies corporatives,
 • organització visual de pàgines i altres mètodes per mantenir la continuïtat visual,
 • reconeixement de marca a través de totes les manifestacions físiques de la mateixa i
 • aplicacions corporatives:
  1. papereria: corporativa i administrativa (targetes, paper de carta, sobres, carpetes corporatives, factures, pressupostos, segells, etc.)
  2. arquitectòniques: sistemes senyalètics interiors, identificació d’edificis corporatius, senyalització exterior, etc.
  3. vestimenta i indumentària (camises, uniformes, etc.)
  4. packaging: etiquetes i embalatges
  5. articles promocionals, marxandatge i PLV (publicitat en el lloc de venda)
  6. vehicles corporatius (transports: cotxes, camionetes, motos, etc.)
  7. aplicacions digitals: pàgina web, format de correu, programari corporatiu, CD’s interactius, etc.
  8. aplicacions editorials: fullets corporatius o institucionals, catàlegs de productes, etc.
 

“Menys és més”


“Menys és més”

(Imatge: logotip AidWare)

Perquè un logo resulti congruent i reeixit ha de “funcionar”. Perquè aquest logotip sigui eficaç hauria d’estar sotmés al principi fonamental del disseny on “menys és més” i aquesta simplicitat li configura aquests trets diferencials:

 • Originalitat: ha de ser únic i no estar subjecte a confusió amb altres logotips.
 • Funcionalitat: pot ser utilitzat en diferents contextos i suports mantenint la seva integritat.
 • Escalabilitat: pot mantenir la seva eficàcia en formats petits i grans, sense que el seu text perdi llegibilitat.
 • Distingible: pot tenir versions en diferents modes de color: monocrom, duotono, colors especials, positiu, negatiu…
 • Transversalitat: Utilitza els principis bàsics de disseny (espai, color, forma, textura i claredat).
 • Representativitat: Representa de forma adequada la marca, el producte, l’empresa o l’organització.
 • Memorable: que impacti i no s’oblidi.

Les marques construïdes exclusivament amb lletres (logotips) arriben a tenir tanta força o més que aquelles que, si bé compten amb una icona gràfica (anagrames), requereixen de l’associació del text per posicionar-se en un inici. Amb el pas del temps, la imatge o anagrama queda intrínsecament associada al so del nom de la marca original i ja no li cal el logotip.

La funcionalitat d’un logotip radica en la seva capacitat per a comunicar un missatge, com per exemple “som una empresa responsable” o “aquest producte és d‘alta qualitat”. Per aconseguir-ho, es requereix l’ús de colors i formes que contribueixin a què el públic interpreti el missatge de la forma desitjada.

Un logotip, en termes generals, requereix de l’apropiat ús de la semiòtica com a eina per a assolir l’adequada comunicació i interpretació del missatge. Així, per exemple, un cercle groc pot interpretar-se com a “sol”, “moneda”, “ou”, “formatge” o altres, mentre que si es troba al costat de la paraula “banc”, ambdós elements, el cercle groc i la paraula “banc”, prenen un sol significat: “Institució Bancària”. És a dir, el logotip, per representar una entitat o grup de persones, cal que mantingui una congruència semiòtica entre el que s’entén i el que realment busca representar.

(*) Frase atribuïda a Mies van der Rohe (1886-1969), arquitecte i dissenyador de mobles, un dels fundadors de l’arquitectura moderna i un defensor de la senzillesa d’estil. Tot i que és una frase proverbial del segle XIX: apareix per primera vegada impressa en Andrea del Sarto (1855), un poema de Robert Browning. En qualsevol cas no vol dir altra cosa que la que diu: la simplicitat i la claredat condueixen a un bon disseny.

Necessiteu altres solucions?


Necessiteu un web? Segur que us podem ajudar!

solutions-web

Des del disseny d’un web podem controlar-ne els elements funcionals (interfície d’usuari), les opcions estètiques (comunicació gràfica) i els factors tècnics (programació). Però saber comunicar allò que volem als nostres clients potencials és el nostre principal objectiu.

O potser necessiteu un fullet o un catàleg?

solutions-graphic

Fins l’arribada de les noves tecnologies, de sempre, hem estat especialistes en revistes, catàlegs i fullets. Ara en diríem comunicació gràfica off-line (en contraposició de la versió web on-line), però en definitiva l’origen de la comunicació gràfica.
 

Coneixeu la importància d’un bon briefing?

solutions-briefing

Arquímedes deia allò de “doneu-me un punt de suport i mouré el món”. A Estudi Melic diem “doneu-nos un bon briefing i tindrem mitja feina feta…” ;-) Si coneixem les necessitats del client, sabem la manera de presentar-ho gràficament per tal d’aconseguir-ho.